Voita liput Helsingin Uiva-venenäyttelyyn -kilpailun säännöt:

 1. Järjestäjä : Sumeko Oy

 2. Osallistumiskelpoisuus
  Kilpailu on avoin kaikille, pois lukien yhtiön työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun.
  Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.
 3. Kilpailuaika
  Kilpailu alkaa 9.8.2023 ja päättyy 16.8.2023.
 4. Kuinka osallistua kilpailuun
  Osallistuminen tapahtuu osoitteessa www.tohatsu.fi/kilpailu
 5. Palkinnot ja ehdot Osallistuminen ei edellytä ostamista. Voittajat valitaan arvonnalla kaikkien osallistujien joukosta 17.8 mennessä ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti s-postilla.

Voittajille toimitetaan liput sähköpostitse.

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Meta ei ole mukana kilpailun järjestämisessä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 1. Julkisuus ja markkinointi
  Järjestäjä kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä sekä markkinointilupaa.
 2. Arpajaisvero
  Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron. 
 3. Osallitujan on oltava täysi-ikäinen tai hänellä tulee olla huoltajan lupa